Tréninky

Nabízíme pravidelné tréninky pro všechny věkové kategorie… 🙂

Treninky v Suchdole nad Odrou

Kdy:   Každé PONDĚLÍ od 14:00 – 15:00

Kde:   Nová tělocvična ZŠ Suchdol nad Odrou

Komenského 323, Suchdol nad Odrou 742 01

Cena:   2160 Kč za pololetí (18 lekcí )

Jednorázový trénink:   150 Kč / hod

Individuální trénink:  od 450 Kč dle počtu osob

Co je náplní?

Děti budou absolvovat fyzickou přípravu, která je úměrná jejich věku a všestranně zaměřená na rozvoj motoriky a fyzické kondice.

Znalosti získané při tréninku hobby horsingu mohou využít i v reálném koňském světě – veškerá příprava vychází z opravdového jízdárenského výcviku.

Disciplíny, kterým se věnujeme:

  • parkur
  • drezura
  • skok mohutnosti
  • western                                       

Již od útlého věku se mohou děti účastnit závodů, na které se průběžně připravujeme.

Co s sebou?

– Čistou sportovní obuv – podrážka, která nešpiní povrch

– sportovní oblečení

– Hobby Horse – pokud zatím nemáte, lze půjčit, když nám dáte vědět…

– PITÍ sebou

a v neposlední řadě dobrou náladu…

Prohlášení zákonného zástupce dítěte – INFORMOVANÝ SOUHLAS:

Souhlasím s účastí nezletilé/ho na tréninku Hobby Horsingu a plně zodpovídám za jeho/její způsobilost k absolvování fyzické zátěže na tomto tréninku.

✓ Trenér nenese odpovědnost za jednání nezletilé/ho ani za ztrátu osobních věcí během účasti na tréninku.

✓ Čestně prohlašuji, že dítě je zdrávo a nemá žádné zdravotní omezení, které by bránilo účasti na tréninku.

✓ Čestně prohlašuji, že na sebe přebírám veškerou odpovědnost za případné úrazy či zranění, která si nezletilý/á může během účasti na tréninku přivodit.

✓ Souhlasím s pořízením fotodokumentace a zvukového či obrazového záznamu dítěte během tréninku a s jejich marketingovým použitím bez nároku na odměnu.

✓ V případě, že trenér usoudí, že nezletilý/á není ve stavu, ve kterém by mohl/a bez zdravotních komplikací některý z tréninků absolvovat, vyhrazujeme si právo ho/ji z dané lekce vykázat.

✓ V případě, že nezletilý/á onemocní akutním infekčním, horečnatým či jiným závažným onemocněním, nebude se tréninku účastnit.

✓ O jakýchkoliv změnách ve zdravotním stavu nezletilé/ho budu neprodleně informovat organizátora.